• Projekty indywidualne
 • Adaptacje projektów
 • Nadzory budowlane
 • Przeglądy budynków
 • Świadectwa energetyczne
 • Kosztorysy budowlane
dom5
Jesteś tu:

Inne usługi

W ramach naszej działalności pragniemy również zaproponować Państwu wykonywanie przeglądów okresowych budynków, świadectw energetycznych oraz kosztorysów budowlanych.

Przeglądy budynków

Firma „PRO-BUD” wykonuje obowiązkowe przeglądy budowlane zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym trzeba pamiętać, że:
Art. 62. 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

 1. okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
  1. elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
  2. instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
  3. instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);
 2. okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;
 3. okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m2; osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ o przeprowadzonej kontroli;

Świadectwa energetyczne

Firma „PRO-BUD” wykonuje świadectwa charakterystyki energetycznej wszelkich, wymaganych prawem obiektów, jak:

 • budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych,
 • budynków przemysłowych, użytkowych, handlowych,
 • lokali mieszkalnych a także części budynków stanowiących samodzielną całość techniczno-użytkową.

Warto wiedzieć, że w chwili obecnej zgodnie z obowiązującym prawem, dla każdego oddawanego do użytku budynku, jego części lub lokalu (z nielicznymi wyjątkami), dokonuje się oceny charakterystyki energetycznej w formie świadectwa charakterystyki energetycznej zawierającego określenie wielkości energii w kWh/m2/rok.

Kosztorysy

Firma „PRO-BUD” wykonuje wszystkie rodzaje kosztorysów budowlanych, zarówno nowych inwestycji jak i związanych z robotami remontowymi i modernizacjami obiektów budowlanych.
Zakres sporządzanych kosztorysów obejmuje m.in.:

 • przedmiary robót,
 • kosztorysy inwestorskie i nakładcze,
 • kosztorysy ofertowe,
 • kosztorysy powykonawcze,
 • kosztorysy uproszczone do banku.

Kosztorysy sporządzane są zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawnymi na bazie aktualnych cen katalogowych.

"PRO-BUD" - Regionalny przedstawiciel Największego Biura Projektów:

Extradom.pl

Wyszukaj i zamów swój projekt

Sprawdź szczegóły oferty:

ルイヴィトンのすべての製品は内部に作られ、その代わりに、安価な労働力を利用してのコストを削減するために、他の工場に委託ない独自の生産設備、彼らのビルダーから、ルイヴィトンiphoneケースのすべてを言うことですので、ルイヴィトンその優れた品質を保証する割引やオリジナルオーダーはありません。 フォルクスワーゲンは決してフルバッグではなく、価格は約10,000です。主なコンセプトは旅行なので、ファブリックであろうと技量であろうと、それは非常に耐久性があり、コスト効果があります。 また、バック地下鉄の若者はルイ?ヴィトンの記憶はほとんどいくつかの年齢の女性、小さいですが、私はこの「アート」モノグラム古い花を推測、それは一部の人々はの「経験」を楽しむことが必要です。あなたが老眼の優雅さと古典を理解し始めるならば、おめでとうが「ストーリー」の人に加わるかもしれません。 ルイヴィトン以外にも、デザイナーの変更後のシャネルiphoneケースとグッチは、若者の愛です。小さな香りはストリートトレンドの要素と調和し、90年代後半にグッチが無数に吸収することができます。 Gucciは90歳の若い女の子として、過去2年間に無数の女の子を実際に抱きしめています。あなたは商品のデザインが気分が良いと感じるかもしれません。